Ga naar hoofdinhoud

Kinder- en jongerencoach

Mijn opleiding

Afgelopen week heb ik het verdiepingsjaar kinder- en jongerencoaching met paarden afgerond. Met lovende woorden van mijn docenten, heb ik mijn certificaat in handen gekregen!

Wat is anders bij het coachen van jongeren?

Coachen van jongeren is anders dan het coachen van volwassenen. Jongeren zijn nog in ontwikkeling en hebben daardoor in het coachproces soms meer steun nodig van de coach. Tegelijk ben ik als coach nog steeds gelijkwaardig aan de jongere en weet ik niet beter dan de jongere wat hem/haar helpt. We gaan samen door middel van ervaringen op zoek naar oplossingen!

Welke meerwaarde heeft de paardencoach voor jongeren?

Coachen met paarden is ervaringsgericht. Dat wil zeggen dat de jongere mag leren door ervaren. Door samen te werken met het paard worden knelpunten zichtbaar en kan de jongere direct oefenen met anders doen. Wat er in de coachsessie met het paard gebeurt, is een metafoor voor wat er in het dagelijks leven gebeurt. Graag leg ik dat uit met een voorbeeld.

Amy komt bij de paardencoach omdat ze moeite heeft met contact maken met anderen. Ik vraag Amy of ze kennis wil maken met pony Pursey. Amy loopt naar de pony toe en aait Pursey over haar hals. Pursey blijft stil staan en maakt geen contact met Amy. Amy komt bij mij terug en zegt verdrietig dat Pursey haar ook al niet aardig vindt. Wanneer ik doorvraag vertelt Amy dat haar klasgenoten op school haar ook negeren.

Ik vraag Amy opnieuw naar pony Pursey te gaan en kennis te maken, maar daarbij rechtop te lopen en duidelijk ‘hallo’ te zeggen en de pony te vertellen wie zij is. Nu tilt Pursey zijn hoofd op en snuffelt aan de mouw van Amy. Amy heeft ervaren dat een andere houding van haarzelf, een andere reactie geeft. Deze ervaring neemt ze mee naar haar dagelijks contact met haar klasgenoten.

Loopt uw zoon of dochter tegen grenzen aan? En kan hij/zij een extra steun in de rug gebruik?

Neem contact met mij op, zodat we kunnen overleggen over uw wensen.