skip to Main Content

Het brutale doel; de BHAG

De Big Hairy Audacious Goal staat voor het grote doel waarom een bedrijf bestaat en waar het over de lange termijn naar toe werkt.

Op de netwerkavond van Starterscollectief Veluwe werd ik uitgedaagd om mijn BHAG, het grote doel waar ik met Baaij Melis training & coaching aan wil werken te delen.

Dat grote doel, mijn vuur, deel ik graag met jullie! Mijn doel is…

In 2030 heb ik samen met een netwerk van trainers en coaches de bedrijfstakken van Onderwijs en Zorg in Nederland gezonder gemaakt door inzet van Process Communication® en Equine Assisted Coaching. Hierdoor ervaren werkenden in onderwijs en zorg meer werkplezier, is er minder uitval èn zijn er weinig vacatures.

Het is spannend om dit grote doel met jullie te delen. Omdat het echt een heel groot doel is. Toch wil ik het graag delen, omdat ik hiermee meer vuurtjes wil ontsteken, zodat er nog veel meer ballonnen de lucht in gaan.

Ik kan en wil dit samen met jullie bereiken. Doe je mee?