Skip to content

Taalbarièrres in de vakantie

In gesprek of geen gehoor?

In gesprek, zonder elkaar te verstaan!
Dit jaar waren we op vakantie in Frankrijk. Nu heb ik drie jaar Frans gehad tijdens mijn schoolcarrièrre, maar daar heb ik niet veel meer dan 10 woorden van onthouden. 
Tijdens onze reis besloten we een fiets te huren en langs de Loire te gaan fietsen, een prachtige streek. Bij de plaatselijke Tourist Information werden we verwezen naar een man die fietsen verhuurde vanuit een paar oude zeecontainers. 
Deze man bleek geen woord Engels te spreken of te verstaan en wij weinig/geen Frans. Communiceren met handen, voeten, aanwijzen op een kaartje én met de intentie om elkaar te verstaan, leverde genoeg informatie op voor een mooie fietstocht langs de Loire. Ondanks de taalbarrière konden we elkaar toch verstaan!

Geen gehoor… in de kano
Een week later zaten we in een kano op een riviertje in de Dordogne. Even voor ons op de rivier tolde een kano wat stuurloos in het rond. Dit werd extra spannend doordat er om de bocht een stroomversnelling aan kwam. Op dat moment klonken boze uitroepen uit de kano. Omdat de beide kanovaarders Nederlands spraken konden we ze verstaan. De man in de kano beschuldigde de vrouw ervan zomaar iets te doen, geen plan te volgen en de afspraken niet na te komen. Daarop antwoordde de vrouw dat zij het belangrijk vond om de dingen samen te doen, dat het belachelijk was dat hij na 10 meter al commentaar had en dat het wat haar betrof op deze manier echt niet hoefde. Ondertussen dreef de kano richting de stroomversnelling…
Hoewel beide personen Nederlands spraken, verstonden ze elkaar niet en waren op dat moment niet in staat om samen hun doel te bereiken, namelijk het nemen van de stroomversnelling.

Aan het einde van de dag, bij het eindpunt van de kanotocht, kwamen we hen weer tegen. Ze hadden de tocht heelhuids volbracht.

Ervaar wat werkt in communicatie!

Process Communication Model

Wat gebeurde er?
Met de fietsverhuurder was sprake van communicatie omdat we beiden oprecht geïnteresseerd waren in wat de ander te zeggen had. We communiceerden beiden vanuit de houding jij bent oké – ik ben oké. Alleen als dit de basishouding is, gaat de communicatie over inhoud. 

Bij de kanovaarders was sprake van miscommunicatie. De communicatie was niet gericht op de inhoud, namelijk wat moet er gebeuren om de stroomversnelling te nemen. De positie van beiden was ik ben oké, maar jij bent niet oké. Als je communiceert vanuit deze positie is de inhoud van de woorden niet meer belangrijk, maar gaat het om de relatie tussen de gesprekspartners.

Je kunt de onuitgesproken vragen hier wel ontdekken, namelijk: ‘Neem jij mij wel serieus?’ ‘Ben jij wel betrouwbaar?’. 

Herken jij wel eens onuitgesproken vragen bij de ander?
Weet je wat je dan kunt doen?
Welke onuitgesproken vragen stel jij zelf in miscommunicatie?
Hoe zorgt je ervoor dat het gesprek weer over inhoud kan gaan?

Meer weten? Lees hier verder.