Skip to content

Process Communication Model (PCM)

Het Process Communication Model® helpt teams om effectiever samen te werken. Met meer energie, plezier en resultaat. Dat dit ook zo uitwerkt, ervaar ik steeds weer. Ik geef trainingen aan teams van scholen, zorgorganisaties en mkb-bedrijven.

Wat is PCM?

Ieder mens communiceert anders. Daardoor praten mensen al gauw langs elkaar heen. We voelen ons onbegrepen of begrijpen de ander niet. Daardoor werken we niet altijd goed met elkaar samen, wat zorgt voor irritatie en conflict. Dat gaat ten koste van onze motivatie en prestaties. Herkenbaar?

Het Process Communication Model geeft inzicht in ons kenmerkend gedrag en in hoe we het liefst communiceren. Het maakt ook inzichtelijk wat ons motiveert en welk gedrag we laten zien als we stress ervaren. Ook ontdek je het kenmerkend gedrag en de communicatievoorkeuren van de ander.

De PCM-persoonlijkheidstypen

Aan de hand van een online vragenlijst komt naar voren welk persoonlijkheidstypen bij jou sterk aanwezig zijn. Het PCM-model onderscheidt 6 persoonlijkheidstypes:

  • Harmoniser
  • Gestructureerd denker
  • Doorzetter
  • Dromer
  • Rebel
  • Promotor

Teamtraining

Loopt het niet lekker in het team? Dat heeft al gauw gevolgen voor de samenwerking en de prestaties. In deze teamtraining ontdekken we waar de angel zit en hoe het wél werkt. Na een aantal trainingssessies kunnen jullie zelf verder.

Teamdag

Wil je elkaar beter leren kennen, in een ontspannen setting? Kies voor een teamdag met je collega’s. Een hele dag óf een dagdeel. Met mijn methodische aanpak combineren we ontspanning met diepgang. Je gaat vol energie naar huis.

Leer de taal van de ander spreken

Het PCM-model stopt mensen niet in hokjes. Ieder mens heeft alle persoonlijkheidstypes in zich. Het gaat erom welke typen dominant zijn. Dat bepaalt hoe je contact maakt en waar je energie of juist stress van krijgt. Dat helpt om los te komen van je eigen communicatievoorkeuren en beter aan te sluiten bij de ander. Want als je leert om de taal van de ander te spreken, maak je écht verbinding en haal je het beste uit elk gesprek. Je benut elkaars kwaliteiten én daarmee de verschillen tussen mensen.

Ontwikkeld voor NASA

PCM is in de jaren ‘70 ontwikkeld door Dr. Taibi Kahler. NASA vroeg hem te helpen bij het selecteren van de beste teams van astronauten. Hij gebruikte hiervoor de inzichten uit zijn persoonlijkheidsonderzoek. Dit bleek succesvol. Hij valideerde de vragenlijst en ontwikkelde zijn model door tot een onderbouwd model dat is gebaseerd op de Transactionele Analyse: het Process Communication Model.