Skip to content

Parentificatie op de werkvloer

Een herkenbare situatie in veel organisaties. Met parentificatie op de werkvloer bedoelen we…

  • Een werknemer die taken overneemt van zijn leidinggevende.
  • Een leidinggevende die zwaar leunt op een van zijn teamleden.

Hierbij wordt meestal gekeken naar de leidinggevende. Hij/zij moet zijn eigen taken weer zelf gaan oppakken en krijgt daar begeleiding bij. We vergeten dan de werknemer die de taken overnam. Een werknemer die taken overneemt van de leidinggevende doet dat uit de beste bedoelingen. Bijvoorbeeld omdat hij ziet dat de leidinggevende het moeilijk heeft.

Parentificatie vanuit patronen in een gezin

Hierin herkennen we een patroon dat ook kan ontstaan in gezinnen. Een ouder heeft het moeilijk, waardoor het kind de ouderrol (gedeeltelijk) overneemt. We noemen dat parentificatie.
Wanneer we dit patroon willen herstellen is er niet alleen aandacht nodig voor de ouder, maar ook voor het kind.

Aanpak op de werkvloer

Datzelfde geldt voor de leidinggevende en de werknemer. Als er sprake is van parentificatie op de werkvloer is ook aandacht voor de werknemer nodig.
De werknemer verdient erkenning voor het extra werk dat hij/zij heeft gedaan en kan daarna ‘ontslagen’ worden van zijn extra taken die hij/zij tijdelijk heeft overgenomen.

Wil je aan de slag met parentificatie op de werkvloer? Twijfel je over de juiste aanpak?
Maak gebruik van een deskundige teamcoach om hiermee aan de slag te gaan. Vul het contactformulier is of bel 0621 479 212. Samen kijken we naar wat je wilt bereiken en wat nodig is in het team.