Ga naar hoofdinhoud

Dit is een teamtraining met paarden! Tijdens de training worden activiteiten gedaan met paarden. Paarden zijn gevoelig voor de signalen die wij uitzenden en reageren op deze signalen. Tijdens de training worden de reacties van de paarden besproken in het team. Hierdoor ontstaan nieuwe inzichten in de teamcultuur, samenwerking of op andere gebieden.

De activiteiten vinden plaats in de de paardenbak. Naast de activiteiten met de paarden kunnen er ook activiteiten zonder paarden in het programma worden opgenomen. De samenstelling van het programma is afhankelijk van de ontwikkeldoelen van het team. Om dit goed te kunnen afstemmen nemen we de tijd voor een persoonlijk gesprek met de leidinggevende en/of enkele teamleden.

De teamtraining bestaat uit één of meer dagdelen intensieve training met paarden. Dus ‘aan de bak, in de paardenbak’. Tijdens de training is naast een inhoudelijke component ook gelegenheid voor ontspanning en ontmoeting met elkaar.

Teams kiezen voor werken met de paardencoach bij…

  • start-up van een (project)-team
  • verbetering van samenwerking
  • opstellen van een nieuwe doelen
  • ondersteuning bij cultuurverandering
  • begeleiding bij reorganisatie

Wat kun je verwachten van de teamtraining met paarden?

Ervaringsgericht
Het werken met paarden biedt ervaringen aan door een activiteit uit te voeren met één of meer paarden. Paarden zijn gevoelig voor signalen die wij uitzenden. In de training met paarden maken we gebruik van deze kwaliteit van de paarden. Daarom is het geen praatsessie, maar mogen jullie ervaren! Ervaren hoe het is om met het paard te werken, ervaren wat het paard jullie teruggeeft, ervaren welke inzichten dat oplevert!

Oplossingsgericht
Door de activiteiten met en zonder paarden, ontstaat de mogelijkheid anders te kijken naar gedrag binnen het team. We reflecteren op de ervaringen, nodigen het team uit om te kijken naar de gewoonten of patronen en andere keuzes te maken. Door het maken van nieuwe keuzes en te oefenen met anders doen, ontstaan nieuwe oplossingen!

Teamgericht
Is een teamtraining met paarden een beetje vaag? Nee. Jullie ontwikkeldoel staat centraal. De trainer werkt met de inzichten, patronen en emoties die tijdens de activiteiten zichtbaar worden. De trainer vult niet in en interpreteert niet voor jullie!
De situatie die ontstaat door het uitvoeren van een activiteit, is een metafoor voor een situatie op het werk. Daardoor kun je de inzichten en oplossingen uit de training vertalen naar de werksituatie.

Wil je meer informatie?

Neem contact op via het contactformulier of bel 0621 479 212.
Wil je jouw leidinggevende of collega’s laten kennismaken met de teamtraining ‘Aan de bak’? Download de flyer en stuur deze door.