Skip to content

Baaij Melis training & coaching
Groene Haeg 10
3853EZ Ermelo
info@baaijmelis.nl
0621 479 212

Versie 09 september 2023

Je bezoekt de website www.baaijmelis.nl voor informatie. Bij nadere interesse neem je contact op via de contactmogelijkheden op de website, telefoon of e-mail. Daarbij laat je online sporen na en/of persoonlijke gegevens achter. Dat vraagt om bewust informeren en beveiligen.

Baaij Melis training & coaching is verplicht je te informeren over de omgang met je persoonsgegevens. Wat ermee gebeurt, met welk doel, en hoe ze worden bewaard en beveiligd. Dat staat verwoord in deze Privacyverklaring. Deze verklaring is zo transparant en begrijpelijk mogelijk opgesteld. Als je hier vragen over hebt, neem dan contact op via het contactformulier of stuur een e-mail.

Je gegevens worden zorgvuldig, vertrouwelijk en respectvol behandeld

Uiteraard. Als je je aanmeldt voor de nieuwsbrief gebruiken wij je gegevens alleen voor dat doel. Als je informatie opvraagt via ons contactformulier, gebruiken wij je e-mailadres of telefoonnummer om contact met je op te nemen. De persoonlijke toelichting die je er eventueel bij vermeldt, verlaat onze mailbox niet. We doen dit alles volledig in overeenstemming met de eisen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Over dat alles hieronder meer uitleg.

Over welke persoonsgegevens gaat het?

Doordat je de website bezoekt, een contactformulier invult, inschrijft voor de nieuwsbrief en/of gebruik maakt van de diensten van Baaij Melis training & coaching, worden je persoonsgegevens verwerkt: voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, IP-adres (het adres vanaf waar de website is bezocht) en gegevens over je activiteiten op de website. Deze gegevens worden gebruikt voor het analyseren van surfgedrag en eventueel verbeteren van onze website. We bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven, in het kader van de door jou gevraagde dienst of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Waarom worden deze gegevens opgevraagd?

Om contact met je op te nemen en om de dienstverlening te kunnen uitvoeren. Wij gebruiken je naam en contactgegevens logischerwijs om contact te onderhouden en je te informeren over relevante, aan jouw vraag gerelateerde zaken. Telefonisch gedeelde informatie wordt in de vorm van korte notities vastgelegd, voor zolang dit nodig is, om de gevraagde dienst te kunnen leveren. Je gegevens worden tevens verwerkt om een offerte te versturen of je anderszins te informeren over onze bedrijfsactiviteiten, en om bezoekersgedrag te analyseren ter verbetering van de website.

Wat gebeurt er niet met je gegevens?

Je gegevens worden niet verkocht aan anderen. Ze worden ook niet gebruikt om uitgebreide bezoekersprofielen samen te stellen.

Worden je gegevens met derden gedeeld?

Ja, uitsluitend als dat noodzakelijk is vanwege een wettelijke verplichting of een gerechtvaardigd belang zoals redelijke bedrijfsuitoefening:

  • belastingadviseur/boekhouder, vanwege inzage in facturen met adresgegevens
  • websitehoster, voor de opslag van gegevens uit contactformulieren
  • nieuwsbriefsoftware, voor de digitale nieuwsbrief
  • Google Analytics, voor de analyse van bezoekgegevens website

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij je hier vooraf toestemming voor hebt verstrekt, dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of wij dit op basis van de wet mogen of moeten doen.

Nieuwsbrief

Je hebt de mogelijkheid je aan te melden voor de nieuwsbrief. Middels deze nieuwsbrief bieden wij informatie over de activiteiten van Baaij Melis training & coaching. Je e-mailadres wordt ook toegevoegd aan onze adressenlijst voor nieuwsbrieven als er sprake is van een relatie. Deze nieuwsbriefadressenlijst wordt niet aan derden verstrekt. Onderaan iedere nieuwsbrief vind je de mogelijkheid om je gegevens aan te passen of om je af te melden.

Wat gebeurt er terwijl je surft?

Technische en functionele cookies worden gebruikt om onze website naar behoren te laten werken en het gebruiksgemak te garanderen. Daarnaast worden via Google Analytics algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van je computer.

Cookies

Een cookie is een klein en eenvoudig tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen op je computer of mobiele apparaat. Via de instellingen van je internetbrowser kun je je afmelden voor cookies (niet meer opslaan), alle eerder opgeslagen informatie verwijderen, en een melding laten geven bij verzending van een cookie. Let er wel even op dat sommige websites minder goed kunnen functioneren als je alle cookies uitschakelt.

Google Analytics

Met Google Analystics wordt bezoek- en klikgedrag op de website geanalyseerd. Die informatie wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten en verwerkt in rapporten over het functioneren van de website. Op de websites van Google en Google Analytics vind je hun privacybeleid met meer informatie.

Dit verzamelen van gegevens gebeurt op een privacy-vriendelijke manier; de laatste 3 cijfers van het IP-adres zijn geanonimiseerd.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Hier hebben wij geen invloed op.

Beveiliging

Wij nemen de bescherming van je gegevens serieus. Onze computers zijn met passende en doelmatige technische maatregelen beveiligd, en de website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat. Een SSL-verbinding kun je herkennen aan het slotje.

Hoe lang blijven je gegevens bewaard?

Niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Concreet: de gegevens van bestaande relaties worden niet langer bewaard dan drie jaar na afloop van het laatste contact. De gegevens van potentiële klanten worden niet langer dan drie jaar bewaard indien er geen overeenkomst tot stand komt. Er is een uitzondering: net zoals elke ondernemer zijn wij wettelijk verplicht onze administratie, inclusief facturen met adresgegevens, zeven jaar te bewaren.

Links naar andere websites van derden

De website bevat links naar andere websites. Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met je persoonsgegevens omgaan. Wij raden je dan ook aan om de privacy policy van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen alleen op onze website worden gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling om deze policy geregeld te raadplegen, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Klopt er iets niet, wil je je gegevens inkijken of laten verwijderen?

Neem contact op en wij maken het voor je in orde, uiterlijk binnen twee werkweken. Mocht je er aanleiding toe zien, dan kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens en/of een klacht indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hartelijke groet,
Baaij Melis training & coaching